FRI17 สกิลเบื้องต้นสำหรับสาย Digital Marketing

อยากทำงานสาย Digital Marketing ต้องเริ่มยังไง ต้องรู้อะไรบ้าง สกิลไหนต้องมี เครื่องมือไหนต้องลองใช้ เดี๋ยวบอกให้ มาฟังกัน

อยากทำงานสาย Digital Marketing ต้องเริ่มยังไง ต้องรู้อะไรบ้าง สกิลไหนต้องมี เครื่องมือไหนต้องลองใช้ เดี๋ยวบอกให้ มาฟังกัน

Friday Digital