FRI15 Facebook Ads Placement ลงโฆษณาตรงไหนให้ดึงดูดสายตา

News Feed ก็ดี Stories ก็เจ๋ง ในหน้า Facebook มีช่อง (Placement) มากมายให้ลงโฆษณา Placement ไหนดี ลงตรงนี้สิโดน เดี๋ยวเราบอกให้ว่าต้องลงโฆษณาตรงไหน

News Feed ก็ดี Stories ก็เจ๋ง ในหน้า Facebook มีช่อง (Placement) มากมายให้ลงโฆษณา Placement ไหนดี ลงตรงนี้สิโดน เดี๋ยวเราบอกให้ว่าต้องลงโฆษณาตรงไหน

Friday Digital