FRI01 สร้างวัฒนธรรมองค์กร Feels Like Home

ประเดิมพ็อดแคสต์การตลาดแห่งความสุข โดยชาววันสุข ที่ว่าด้วยแนวคิดและวิธีการในการสร้างออฟฟิศที่มีแต่ความสุข จนเหมือนอยู่บ้าน

ประเดิมพ็อดแคสต์การตลาดแห่งความสุข โดยชาววันสุข ที่ว่าด้วยแนวคิดและวิธีการในการสร้างออฟฟิศที่มีแต่ความสุข จนเหมือนอยู่บ้าน

Friday Digital