EP54 สินค้าแบบนี้ โฆษณาบนแพลตฟอร์มไหนดี

ทุกสิ่งทุกอย่างมีที่ทางที่เหมาะสม โฆษณาก็เช่นกัน พ็อดแคสต์ตอนนี้ ต้อนรับการกลับมาของน้ำ AE คนเก่งประจำ Friday Digital ในรูปแบบโฟนอิน ที่มาพร้อมวิธีการเลือกว่าสินค้าแต่ละประเภท ลงบนแพลตฟอร์มไหนที่ใช่เลย
Timestamp:
[00:30] แนะนำแขกรับเชิญ เกริ่นเข้าหัวข้อ
[01:00] ยังไม่เคยทำ Online Marketing เลือกแพลตฟอร์มไหนดี
[02:44] ตัวอย่างสินค้า: อาหารตามสั่ง
[04:05] ตัวอย่างสินค้า: ประกันชีวิต
[05:58] แนะนำบริการ Free Consult by Friday
EP54 สินค้าแบบนี้ โฆษณาบนแพลตฟอร์มไหนดี
Broadcast by