EP52 5 วิธีสร้าง Lead Generation อย่างได้ผล

ไม่ว่าจะแบรนด์ใดก็ตาม หากได้ lead มา ก็เท่ากับว่าเพิ่มโอกาสในการได้ลูกค้าใหม่ๆ แต่กว่าจะไปถึงจุดที่ใครสักคนจะกรอกฟอร์มตามที่เราต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าจับจุดได้ก็ง่ายขึ้น และนี่คือ 5 วิธีที่พิสูจน์แล้วว่าถ้าทำ lead ไหนๆ ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม
Timestamp:
[00:33] เกริ่นเข้าหัวข้อ
[01:23] เริ่มที่ homepage messaging
[01:41] strong verb
[03:04] Login ด้วย Google Account
[03:38] เชื่อมคอนเทนต์เข้ากับ webinar
[04:35] ทำข้อเสนอที่ไม่อาจต้านทานได้
EP52 5 วิธีสร้าง Lead Generation อย่างได้ผล
Broadcast by