EP34 Work From Home ยังให้ให้ Productive

ทำงานที่บ้าน = ได้หยุด? ทำงานที่บ้านชิลกว่าเยอะ? ต้อนรับการ come back ของเทรนด์ Work From Home ด้วยการแชร์ประสบการณ์ว่าอยู่บ้านสบายกว่าจริงหรือไม่ พร้อมเคล็ดลับดีๆ ในการทำงานให้ได้งานเหมือนอยู่ที่ออฟฟิศ
Timestamp:
[00:25] เกริ่นเปิดหัวข้อ แนะนำแขกรับเชิญ
[01:30] Work From Home มีเวลาเยอะขึ้น
[02:45] อยู่บ้านแล้วได้งานจริงหรือ
[03:30] การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่บ้าน
[04:15] วิธีการขจัดสิ่งเร้าสิ่งกวนใจ
[05:30] ประสิทธิภาพของงานที่ได้เมื่อทำที่บ้าน
[06:25] เคล็ดลับในการตั้ง mindset เมื่อต้อง WFH
EP34 Work From Home ยังให้ให้ Productive
Broadcast by