EP28 Social Background Check ส่องดูซิ รับคนนี้ดีไหม

Social Network พื้นที่ส่วนตัวบนความสาธารณะ แม้จะโพสต์ จะแชร์อะไรได้อย่างอิสระ แต่เรื่องนี้กลับส่งผลต่อการสมัครงานอย่างไม่น่าเชื่อ Social Background Check มีจริงไหม จำเป็นไหมที่ต้องทำ ========== Timestamp [00:30] เกริ่นเปิดหัวข้อ [01:15] Background Check จำเป็นต้องทำไหม [02:40] ทัศนติ vs ผลงาน [04:15] การดู Social Network แคนดิเดท เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไหม่ [05:50] เป็น priority ในการพิจารณาหรือไม่

Social Network พื้นที่ส่วนตัวบนความสาธารณะ แม้จะโพสต์ จะแชร์อะไรได้อย่างอิสระ แต่เรื่องนี้กลับส่งผลต่อการสมัครงานอย่างไม่น่าเชื่อ

Social Background Check มีจริงไหม จำเป็นไหมที่ต้องทำ

==========

Timestamp

[00:30] เกริ่นเปิดหัวข้อ

[01:15] Background Check จำเป็นต้องทำไหม

[02:40] ทัศนติ vs ผลงาน

[04:15] การดู Social Network แคนดิเดท เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไหม่

[05:50] เป็น priority ในการพิจารณาหรือไม่EP28 Social Background Check ส่องดูซิ รับคนนี้ดีไหม
Broadcast by