EP27 หวังยอดขาย แต่ตั้งเป้าหมาย Awareness

หนึ่งในปัญหามหาชน ระดับที่ไม่ว่าเอเจนซี่ไหนๆ ก็ต้องเคยเจอ เมื่อลูกค้าให้ objective มาว่าต้องการ Awareness แต่ปลายเดือน ยอดขายกลับไม่พุ่ง รู้สึกว่าการทำการตลาดไม่ได้ผล อะไรคือสาเหตุของปัญหา แล้วเอเจนซี่ควรอธิบายกับลูกค้ายังไงให้เข้าใจตรงกัน ไปฟังกันได้เลย ========== Timestamp [00:40] เกริ่นเปิดหัวข้อ [01:10] อะไรคือสาเหตุที่ลูกค้าถามหายอดขาย ทั้งที่เป้าหมายตั้งต้นคือ Awareness [02:55] ไม่สามารถคาดหวังยอดขายจากการทำธุรกิจในช่วงแรกได้เลยจริงไหม [04:15] ลักษณะของแบรนด์ที่มักเจอปัญหานี้ [04:45] ในฐานะเอเจนซี่ มีวิธีการรับมือกับปัญหานี้อย่างไรฃ [06:05] ต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะคาดหวังยอดขายได้

หนึ่งในปัญหามหาชน ระดับที่ไม่ว่าเอเจนซี่ไหนๆ ก็ต้องเคยเจอ เมื่อลูกค้าให้ objective มาว่าต้องการ Awareness แต่ปลายเดือน ยอดขายกลับไม่พุ่ง รู้สึกว่าการทำการตลาดไม่ได้ผล อะไรคือสาเหตุของปัญหา แล้วเอเจนซี่ควรอธิบายกับลูกค้ายังไงให้เข้าใจตรงกัน ไปฟังกันได้เลย

==========

Timestamp

[00:40] เกริ่นเปิดหัวข้อ

[01:10] อะไรคือสาเหตุที่ลูกค้าถามหายอดขาย ทั้งที่เป้าหมายตั้งต้นคือ Awareness

[02:55] ไม่สามารถคาดหวังยอดขายจากการทำธุรกิจในช่วงแรกได้เลยจริงไหม

[04:15] ลักษณะของแบรนด์ที่มักเจอปัญหานี้

[04:45] ในฐานะเอเจนซี่ มีวิธีการรับมือกับปัญหานี้อย่างไรฃ

[06:05] ต้องใช้เวลาเท่าไหร่จึงจะคาดหวังยอดขายได้

EP27 หวังยอดขาย แต่ตั้งเป้าหมาย Awareness
Broadcast by