EP20 สัญญาณ รอนาน ได้งานไหม

กลับมาอีกครั้งกับ HR Corner คราวนี้ว่ากันด้วยเรื่องของความหวัง ต้องรอนานไหน มีสัญญาณไหมว่าได้งานแล้ว

กลับมาอีกครั้งกับ HR Corner คราวนี้ว่ากันด้วยเรื่องของความหวัง ต้องรอนานไหน มีสัญญาณไหมว่าได้งานแล้ว

Friday Digital